El desenvolupament del Protocol per la prevenció i abordatge de les violències masclistes a la CUP respon a la necessitat de donar una resposta política col·lectiva als fets violents que es puguin donar en la nostra militància, sabent que totes les agressions masclistes són producte d’una societat profundament patriarcal, capitalista i racista.

Per tal de subvertir i transformar la societat, cal articular respostes coherents i fermes davant les agressions masclistes, i el present protocol és una eina de la CUP per desenvolupar-les.

Tot i que la principal funció del protocol és la de guiar la identificació i l’abordatge de situacions de violència masclista concretes entre la nostra militància, aquest pretén també ser una eina preventiva que ens serveixi per revisar les nostres pràctiques i discursos. L’erradicació de les violències masclistes i la potenciació de models de gènere justos i equitatius són un objectiu compartit, que ens beneficia com a persones i membres de l’organització feminista que defensem i que depèn de tots i totes que l’aconseguim.
El protocol parteix d’una finalitat reparadora i té l’objectiu de generar espais segurs per a la militància, i concretament per a les dones, alhora que pretén ser una eina de transformació de l’organització. No respon, doncs, a una voluntat punitiva sinó, a una l’assumpció col·lectiva de la responsabilitat d’erradicar les violències masclistes, en base a una cultura de tolerància zero als nostres entorns militants.

Guia per entendre el protocol