Construïm Municipis Feministes

La campanya

Donar una resposta als feminicidis que vagi més enllà de la denúncia. Una que visibilitzi i combati el conjunt de mecanismes socials i polítics que el possibiliten i l’avalen. Partim de la constatació que la seva denúncia sovint ens condueix a la impotència, en tractar-se d’un fenomen que, tot i tenir una plasmació molt concreta i cruenta en forma d’assassinat, és fruit d’un sistema ideològic que actua en els plànols material i simbòlic, que són els que cal identificar i desmantellar. Partint de la idea que els feminicidis són la punta de l’iceberg d’un sistema de violència invisibilitzat, al llarg d’aquesta campanya s’abordaran els diferents eixos de violència que possibiliten que existeixin els assassinats de les dones pel fet de ser dones.

Material

Dossier de la campanya

 Logotip de la campanya: Format PDF | Format JPG
 Logotip de la campanya 2: Format PDF | Format JPG
 Cartell mut A3: Format PDF | Format JPG
 Cartell genèric de la campanya

Vídeos