Feminisme

Pel repartiment del treball i la riquesa, vaga general feminista!
Document: perquè una Vaga General Feminista? Format .pdf

En vista a la diada del 8 de març, dia internacional de les dones treballadores, la CUP reivindiquem la dignificació dels sectors laborals més feminitzats. Aquells llocs de treball relacionats amb les tasques de cures, majoritàriament ocupats per les dones, solen tenir un alt grau de precarització i és per això que reclamem mesures que ajudin a revertir aquesta situació.

A més, reivindiquem la socialització de les tasques de cura i reproductives que històricament han estat relegades a les dones. Cal que contraposem i lluitem contra les privatitzacions dels serveis públics que assumeixen aquestes tasques, alhora que apliquem una mirada feminista des d’una crítica contundent a la divisió sexual del treball i a la feminització de la pobresa. Entenem doncs, que una de les qüestions que hem d’abordar com a organització són les municipalitzacions des d’aquesta mirada per així construir uns municipis i uns Països Catalans feministes.

Analitzant la situació dels serveis públics dels nostres municipis, veiem que la majoria de serveis d’atenció a les persones, de les cures, de les que cobreixen les necessitats de les veïnes dels municipis, es troben externalitzats a empreses del tercer sector o bé a multinacionals. Quan aquests serveis estan externalitzats és molt difícil acabar amb la precarietat laboral de les seves treballadores.

Així doncs, és a través d’aquest anàlisi que entenem que per recuperar sobirania com a classe treballadora, sobretot si som dones, hem d’avançar en la recuperació d’aquests serveis perquè siguin universals i equitatius arreu. Aquesta sobirania es basa en un control i gestió directe per tal de garantir un control públic dels recursos, de les condicions laborals, de la qualitat del servei, de la coordinació entre els diferents recursos d’atenció a les persones així com assegurar una gestió transparent.

Per tant, animem a totes les assemblees a centrar els esforços de preparació del 8 de març a generar aliances amb les treballadores i usuàries de tots aquests serveis que estan relacionats amb les tasques de cures i reproductives i els serveis que estan feminitzats. Aquestes aliances seran imprescindibles per tal de generar espais de contrapoder popular com a prioritat política, abans de tota tasca institucional i que sigui el tret de sortida de la nova etapa de la campanya Construïm municipis feministes, caminant així cap a aquestes municipalitzacions.

Moció CUP del 8 de març
Format .odt | Format .docx

Vaga Feminista+ Publicacions